اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

لاهیجان، شیطان کوه

سیاهکل، روستای فشتال

مرکز جامع معلولین طراوت

گل شقایق

مرغ دریایی

آب و هوای آستارا

وضعیت کنونی

دما سانتی گراد
25.56

طلوع و غروب خورشید

20:3
6:33

باد

سرما سانتی گراد
25
جهت درجه
293
سرعت KPH
23

اتمسفر

رطوبت درصد
55
فشار in
1005.0
ناحیه ای از فشار هوا
ثابت
دید متر
25910

پیش بینی آب و هوا

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 کمینه دما بیشینه دما امروز فردا پس فردا 3 روز بعد 4 روز بعد 5 روز بعد 6 روز بعد 7 روز بعد 8 روز بعد 9 روز بعد