اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

لاهیجان، باغ های چای مسیر زمیدان

سیاهکل، روستای فشتال

مرکز جامع معلولین طراوت

گل

مرغ دریایی

آب و هوای بندر انزلی

وضعیت کنونی

دما سانتی گراد
12.22

طلوع و غروب خورشید

19:53
6:29

باد

سرما سانتی گراد
11.11
جهت درجه
338
سرعت KPH
29

اتمسفر

رطوبت درصد
86
فشار in
1019.0
ناحیه ای از فشار هوا
ثابت
دید متر
25428

پیش بینی آب و هوا

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 کمینه دما بیشینه دما امروز فردا پس فردا 3 روز بعد 4 روز بعد 5 روز بعد 6 روز بعد 7 روز بعد 8 روز بعد 9 روز بعد