اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

لاهیجان، باغ های چای مسیر زمیدان

سیاهکل، روستای فشتال

مرکز جامع معلولین طراوت

گل

مرغ دریایی

آب و هوای لاهیجان

وضعیت کنونی

دما سانتی گراد
10.56

طلوع و غروب خورشید

19:52
6:26

باد

سرما سانتی گراد
8.89
جهت درجه
248
سرعت KPH
23

اتمسفر

رطوبت درصد
92
فشار in
1003.0
ناحیه ای از فشار هوا
ثابت
دید متر
24462

پیش بینی آب و هوا

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 کمینه دما بیشینه دما امروز فردا پس فردا 3 روز بعد 4 روز بعد 5 روز بعد 6 روز بعد 7 روز بعد 8 روز بعد 9 روز بعد