اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

لاهیجان، شیطان کوه

سیاهکل، روستای فشتال

مرکز جامع معلولین طراوت

گل شقایق

مرغ دریایی

آب و هوای ماسوله

وضعیت کنونی

دما سانتی گراد
13.89

طلوع و غروب خورشید

20:0
6:34

باد

سرما سانتی گراد
13.89
جهت درجه
225
سرعت KPH
6

اتمسفر

رطوبت درصد
89
فشار in
824.0
ناحیه ای از فشار هوا
ثابت
دید متر
23335

پیش بینی آب و هوا

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 کمینه دما بیشینه دما امروز فردا پس فردا 3 روز بعد 4 روز بعد 5 روز بعد 6 روز بعد 7 روز بعد 8 روز بعد 9 روز بعد