اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

لاهیجان، شیطان کوه

اسبهای زیبای لاهیجان

مرکز جامع معلولین طراوت

درخت

مرغ دریایی

روان شناسی سفر

در لغت نامه دهخدا مقابل کلمه سفر چنین نوشته شده است: ((پیشینه سفر به قدمت عمر بشر می رسد؛ آنجا که انسانهای نخستین با تغییر فصل جا به جا می شدند یا برای شکار به دور دستها می رفتند.))

بیشتر افراد حتی با شنیدن یا خواندن کلمه سفر و مسافرت هیجان زده می شوند، زیرا خاطرات خوش، سرزمین های جدید، اقوام و فرهنگ های گوناگون، تجربیات، تفریح و سرگرمی، طبیعت زیبا و دور هم بودن را به یاد می آورند و همان احساسات دوباره زنده می گردند. از این رو، لغت سفر و گردش، انرژی مثبت هیجانی و روانی به همراه دارد.ایران زمین همواره سرزمین چهار فصل و اقلیتهای متفاوت بوده، و همین امر مردم این مرز و بوم را به دیدن مکانهای دیگر ترغیب کرده است که این موضوع در ادبیات و نیز تمثیلهای عامیانه ایرانیان انعکاس دارد:

«گر درخت جنبیدی ز جای نه جور راه کشیدی نه جفای تبر»

«بسیار سفر باید کرد تا پخته شود خامی»

«جهان دیدن بهتر از جهان جوردن»

«دوستت را در سفر بشناس»

همواره سفر به دو معنا بیان شده است: 1-مادی (بیرونی) 2- معنوی (عرفانی)

که در اینجا روانشناسی از جنبه مادی و فیزیکی آن مورد نظر می باشد. سفر در گذشته با مسافرت های زمان حال تفاوت هایی داشته که از تفاوت فرهنگ، اقتصاد، دانش، و تکنولوژی ناشی می شود.

چهار، پنج دهۀ قبل بیش از 70% جمعیت کشور ساکن روستا بودند، امّا اکنون 70% درصد مردم در شهرها سکونت دارند. شهر نشینی و تکنولوژی شیوه ای از زندگی را بر ما تحمیل کرده است که سرعت، عجله، فشار، اضطراب، بی تحرکی، آلودگی و بسیاری از عوامل منفی را به همراه دارد. در نتیجه، درست است که رفاه و آسایش مادی افزایش یافته، امّا بیماری های جسمی و فشار روحی فراوان هم به ارمغان آورده است. از این رو، کارشناسان روانشناسی برای بیرون آمدن از زیر این بار و برای استراحت دادن به جسم و روح بر مسافرت تأکید دارند تا انرژی خود را بازیابیم و توان فعالیت دوباره را به دست آوریم، مانند دینام خودرو که باطری را شارژ می کند تا مسافت بیشتری بپیماید. این جنبه از سفر وجه غالب برای بزرگسالان می باشد امّا برای کودکان و جوانان به گونه ای دیگر است. کودکان سراسر انرژی و تازگی هستند که مهمترین موضوع برای آنها نشاط و رویارویی با جهان پیرامون و ارضای حس کنجکاوی است. جوانان امّا داستانی دیگر دارند: حس بزرگی و استقلال، هیجان، و تشنۀ تجربه های جدید.

بزرگسالان عزیز، سفر بازیابی توان جسمی و روحی و سبک کردن شانه ها از بار روزمرگی است. بنابراین، گردشگری را همچون کار و روابط خشک و جدی در نظر نگیرید. با اولین فرصت بدست آمده حاضر شوید و سبک بار سفر کنید. منتظر ماه و خورشید و فلک نشوید. هر چه می توانید بیشتر سفر کنید؛ کوتاه یا بلند.

کودکان را آزاد بگذارید وسایل را خودشان آماده کنند و به اندازه ظرفیت چمدان ها اسبابهای شان را بیاورند. تا آنجایی که برایشان خطری وجود ندارد، آنها را آزاد بگذارید. با خردسالان وقت بگذرانید، اگر ممکن است در سفر امر و نهی را متوقف کنید و راحت باشید. اگر هتل نبود، چادر بزنید و سخت نگیرید. چند روز سفر را شما از کودکان الگوبرداری کنید. با جوانتر ها همراهی کنید و آنان را در تصمیم گیری سفر وارد کنید و بخشی از مسئولیت را به آنان بسپارید. در طول مسافرت دوستشان باشید نه والد.

حواسمان باشد استراحت و گشتن برای مادران و زنان خانه هم هست. در صورتی که دوستان یا وابستگان همراه و همفکر دارید، با آنها همسفر شوید. بجای بحثها و صحبتهای روزمره، بازیهای گروهی و با نشاط انجام دهید. فکر و حرف کار را متوقف کنید و بگذارید ذهنتان آرام بگیرد. عجله نکنید. در طول سال به اندازه کافی شتاب ما را از پا در می آورد. زیر لب آواز بخوانید. جاده و مسیر هم بخشی از سفر است. ار آن لذت ببرید. به محض دیدن مکانی زیبا بایستید و زیر انداز را پهن کنید. از نوشیدن چای لذت ببرید و در طبیعت بمانید. اگر خودرو یا اتوبوس خراب شد، از آن فرصتی بسازید برای بهتر کردن ساعتهای سفر. فیلم های شاد ببینید و مطالب طنز بخوانید.

اگر باران بارید، باد وزید، هوا ابری بود یا آفتابی، گرم بود یا سرد، راحت بگذرانید و برای خود تفریح بسازید. با طبیعت، خودتان، و دیگران مهربانتر باشید. وقتی سفر به پایان رسید و به خانه برگشتید، حواستان باشد چند هفته یا چند روز آن حس و حال را حفظ کنید، شبها دوباره خاطرات مسافرت سخن بگویید و عکسها را مرور کنید. مترصد فرصت باشید تا دوباره به جاده بزنید. یاد آوری: اگر برای ارتقای کیفیت زندگیتان سؤالی داشتید، مشاوران روانشناسی «گیلان گشت» پاسخها را در اختیار شما قرار می دهند. سؤالهای خود را در قسمت پرسش و پاسخ مطرح کنید و جواب آن را دریافت کنید.