اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

ماسال

املش، روستای شیشارستان

مرکز جامع معلولین طراوت

پاییز

دریاچه سقالکسار

آسمان و وضعیت جوی استان گیلان در روزهای پایانی هفته

آسمان استان گیلان طی روز پنجشنبه 22 تیر نیمه ابری تا ابری و در پاره ای از نقاط با احتمال بارش باران پیش بینی می شه / بارندگی ها در حد احتمالا و اصلا برای استان گیلان شدید نیست

از نظر دمایی پنجشنبه هوا خنک می باشدو  دریا هم برای شنا با احتیاط مساعد و مناسب پیش بینی می شود.