اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

زیباکنار

املش، روستای شیشارستان

مرکز جامع معلولین طراوت

گل

دریاچه سقالکسار

نمایشگاه برگزیدگان نخستین جشنواره ملی عکس معدن - 96

نمایشگاه برگزیدگان نخستین جشنواره ملی عکس معدننمایشگاه برگزیدگان نخستین جشنواره ملی عکس معدن - 96


کد رویداد : 23306
وضعیت : در حال برگزاری (13 روز تا پایان)
تاریخ شروع : چهارشنبه 01 آذر 96 Wed 22 November 17
تاریخ پایان : شنبه 25 آذر 96 Sat 16 December 17
ساعت شروع : 09:00
ساعت پایان : 18:00
کشور، شهر و محل برگزاری :
آسیا، خاورمیانه، ایران، استان تهران، تهران، موزه‌‌ی عکسخانه‌ی شهر
Asia, Middle East, Iran, Tehran Province, Tehran
سطح برگزاری : داخلی، استانی، شهری
نوع ورودی : دارای ورودی (غیر رایگان)
منبع ذکر رویداد : سایت گالری اینفو