اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

تقویم آبان ماه

باغ چای

مرکز جامع معلولین طراوت

پاییز

جشنواره عکاسی

ممنوعیت شنا در دریای خزر تا 19 تیرماه

اداره هواشناسی دریایی مازندران اعلام کرد:به دلیل مواج بودن ساحل خزر شنا تا دوشنبه ۱۹ تیرماه ممنوع است

براساس این گزارش امواج دریای خزر در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۷ و ۱۸ تیرماه در برخی ساعات تا ۲ متر می رسد.

اداره هواشناسی دریایی مازندران اعلام کرد: به علت امواج نسبتا بلند دریا در روزهای ۱۷ و ۱۸ بی توجهی به توصیه ها و شنا احتمال غرق شدن را افزایش می دهد.