اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

طبیعت

طبیعت

مسابقه

طبیعت زیبای تالاب

پارک رشت

سوغات رشت

 

از جمله سوغاتی های شهر رشت میتوان به:ابریشم - نان برنجی - برنج -رشته خشکار و... اشاره کرد.و همچنین انواع صنایع دستی شامل:مینای خانه بندی - گلیم بافی و حصیر بافی - نازک کاری و خراطی چوب -نقاشی تولیدات تابلوی مینیاتور و معرق - قلاب دوزی ابریشم بر روی ماهوت(رشتی دوزی) - زیور آلات سنتی - لباس محلی -  تولیدات عروسک کاموایی و پارچه ای - تولیدات تکه دوزی - مجسمه سازی - گل سازی و مکرومه بافی میشود.

 

مینای خانه بندی مینای خانه بندی
نان برنجی(نان تیمیجان) برنج
گلیم بافی حصیر بافی
تولیدات تابلوی مینیاتور و معرق نازک کاری و خراطی چوب
رشته خشکار  قلاب دوزی ابریشم بر روی ماهوت(رشتی دوزی)
لباس محلی  تولیدات عروسک کاموایی و پارچه ای