اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

تقویم آذر ماه

املش، روستای شیشارستان

مرکز جامع معلولین طراوت

پاییز

دریاچه سقالکسار

پنجمین نمایشگاه گردشگری پارس - 96


نمایشگاه گردشگری

پنجمین نمایشگاه گردشگری پارس

کد رویداد : 22734
وضعیت : 17 روز تا برگزاری
تاریخ شروع : یکشنبه 19 آذر 96 Sun 10 December 17
تاریخ پایان : چهارشنبه 22 آذر 96 Wed 13 December 17
ساعت شروع : 16:00
ساعت پایان : 22:00


کشور، شهر و محل برگزاری :
آسیا، خاورمیانه، ایران، استان فارس، شیراز، محل دائمی نمایشگاه های فارس
Asia, Middle East, Iran, Fars, Shiraz
سطح برگزاری : داخلی، ملی
نوع ورودی : دارای ورودی (غیر رایگان)
منبع ذکر رویداد : سایت نمایشگاهی