اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

زیباکنار

املش، روستای شیشارستان

مرکز جامع معلولین طراوت

گل

دریاچه سقالکسار

پنجمین نمایشگاه گردشگری پارس - 96


نمایشگاه گردشگری

پنجمین نمایشگاه گردشگری پارس

کد رویداد : 22734
وضعیت : 17 روز تا برگزاری
تاریخ شروع : یکشنبه 19 آذر 96 Sun 10 December 17
تاریخ پایان : چهارشنبه 22 آذر 96 Wed 13 December 17
ساعت شروع : 16:00
ساعت پایان : 22:00


کشور، شهر و محل برگزاری :
آسیا، خاورمیانه، ایران، استان فارس، شیراز، محل دائمی نمایشگاه های فارس
Asia, Middle East, Iran, Fars, Shiraz
سطح برگزاری : داخلی، ملی
نوع ورودی : دارای ورودی (غیر رایگان)
منبع ذکر رویداد : سایت نمایشگاهی