مهمانسرای لاهیجان

0911392xxxx
[نمایش]
013-422xxx
[نمایش]
2
لاهیجان - میدان سپاه - جنب استخر کد پستی 4415643111
724
1395/10/30

لطفا در صورت اقامت داشتن در این هتل در نظرسنجی زیر شرکت نموده و سایر مسافران را در انتخاب هتل مناسب یاری دهید.

وارد کردن یکی از آیتم های تلفن و ایمیل کافیست . نیازی نیست هر دو وارد شود.

به هر موضوع از امتیاز 1 (بدترین امتیاز) تا امتیاز 10 (بهترین امتیاز) ، یک عدد اختصاص دهید.

من ربات نیستم، حاصل عبارت زیر را وارد کنید