لیست اماکن اقامتی گیلان , آپارتمان های گیلان

صفحه 4 از 5 [تعداد کل 47]
شماره عنوان تلفن فکس شهر ستاره نشانی
31 آپارتمان های گیلان علی فرامرزی 013-44426199 بندر انزلی انزلی -غازیان شالیور ساحل قو شریعتی 4 پلاک 3
32 آپارتمان های گیلان علی فرزامی 013-44426199 بندر انزلی غازیان- شالیور - ساحل قو-شریعتی4 پ3 -واحد اقامتی استیجاری فرزامی
33 آپارتمان های گیلان علی فیروز پاریزی 013-44426625 بندر انزلی انزلی - غازیان -سوسر- روبروی ترمینال مسافربری -پشت شرکت نفت- مسافر کاشانه پاریزی
34 آپارتمان های گیلان فرخ خیری راد 013-44501990 بندر انزلی خیابان پاسداران کیلومتر3 واحد سترا
35 آپارتمان های گیلان فرد 013-44500940 013-44506273 بندر انزلی انزلی - کیلومتر 3 خ پاسداران جنب تالار آرمان
36 آپارتمان های گیلان گل نرگس 013-44508484 013-44508487 بندر انزلی انزلی - خ پاسداران جنب تالار امین
37 آپارتمان های گیلان گلحسین حسینی آقچه 013-44502422 بندر انزلی انزلی - ساحل قو
38 آپارتمان های گیلان ماهان 013-44567009 بندر انزلی کیلومتر 8 انزلی به رضوانشهر
39 آپارتمان های گیلان مجتمع تفریحی پرستو -نادر دانشیان- 013-44423439 013-44429584 بندر انزلی انزلی - خ اطباء
40 آپارتمان های گیلان مجتمع تفریحی سازگاری1 -علی اصغر سازگاری- 013-44525000 بندر انزلی انزلی - خ پاسداران