اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

زیباکنار

املش، روستای شیشارستان

مرکز جامع معلولین طراوت

گل

دریاچه سقالکسار

لیست اماکن عمومی , آموزش و پرورش گیلان

صفحه 1 از 1 [تعداد کل 42]
شماره عنوان تلفن شهر نشانی
1 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش آستارا 013-44828261 آستارا آستارا - خیابان فارابی جنب حلال احمر - اداره آموزش و پرورش آستارا
2 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش آستانه اشرفیه 013-42122223 42122225 آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه - میدان امام حسین - خیابان فرهنگ - اداره آموزش و پرورش آستانه اشرفیه
3 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش اطاقور 013-42583525 - 42583201 اطاقور لنگرود اطاقور
4 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش املش 013-42722545 42722546 املش املش - بعداز چهارراه پارک - خیابان شهید مفتح - اداره آموزش و پرورش املش
5 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش چابکسر 013-42662040 چابکسر چابکسر - خیابان وحدت اسلامی جنب بخشداری - اداره آموزش و پرورش چابکسر
6 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش خشکبیجار 013-34460014 34460016 خشکبیجار خشکبیجار - خیابان طالقانی - اداره آموزش و پرورش خشکبیجار
7 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش خمام 013-34422018 خمام خمام - جاده رشت انزلی - ابتدای ورودی خمام - اداره آموزش و پرورش خمام
8 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش دیلمان 013-42482304 42482302 دیلمان شهرستان سیاهکل - شهر دیلمان - آموزش و پرورش دیلمان
9 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش رحیم آباد 013-42773269 - 42773268 رحیم آباد رودسر رحیم آباد
10 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش ناحیه 2 رشت 013-33242156 رشت خیابان حاجی آباد - آموزش و پرورش ناحیه 2 رشت
11 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش رشت 013-33329082 33329089 رشت رشت - خیابان امام خمینی - میدان فرهنگ - اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان
12 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش ناحیه 1 رشت 013-33227001 33227003 رشت رشت - بلوار زیاوری - آموزش و پرورش ناحیه 1 رشت
13 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش رضوان شهر 013-44622549 44622546 رضوان شهر رضوانشهر - میدان نماز - خیابان امام - جنب مدرسه شهید راست روش - آموزش و پرورش رضوانشهر  
14 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش رودبار 013-34622236 34622237 رودبار رودبار - خیابان شهید سید یونس حسینی رودباری - پشت فرماندهی نیروی انتظامی - اداره آموزش و پرورش رودبار
15 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش رحمت آباد 013-34682393 رودبار رودبار رحمت آباد
16 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش عمارلو 013-34614393 رودبار رودبار- عمارلو
17 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش رودبنه 013-42443808 رودبنه لاهیجان رودبنه
18 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش رودسر 013-42613313 رودسر رودسر - خیابان شهدا - روبروی سپاه - اداره آموزش و پرورش رودسر
19 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش سنگر 013-34522200 سنگر سنگر - خیابان امام خمینی - بلوار امام رضا - جنب بانک ملی - کوچه ی آموزش و پرورش سنگر
20 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش سیاهکل 013-42323051 42323052 سیاهکل سیاهکل - جاده ازبرم - ابتدای روستای نمک رودبار - اداره آموزش و پرورش سیاهکل
21 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش شفت 013-34782514 34782515 شفت شفت - خیابان ولیعصر - روبروی آزمایشگاه قائم - اداره آموزش و پرورش شفت
22 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش صومعه سرا 013-44322068 44322069 صومعه سرا صومعه سرا - خیابان طالقانی - اداره آموزش و پرورش صومعه سرا
23 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش تولمات 013-44322069 صومعه سرا صومعه سرا تولمات
24 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش فومن 013-34736061 34736059 فومن فومن - خیابان امام خمینی - جنب پارک کودک - اداره آموزش و پرورش فومن
25 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش کلاچای 013-42682168 کلاچای کلاچای - خیابان جانبازان - تقاطع معلم - اداره آموزش و پرورش کلاچای
26 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش کوچصفهان 013-34552036 34552038 کوچصفهان کوچصفهان - مطهری غربی - 200متر بعد از ورودی شهر - روبروی مدرسه ی فضل - ادارهی آموزش و پرورش کوچصفهان
27 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش کومله 013-42572030 - 42574050 کومله لنگرود - کومله
28 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش کیاشهر 013-42822220 42822222 کیاشهر بندر کیاشهر - خیابان امام خمینی - میدان معلم - روبروی درمانگاه شماره 2 - اداره آموزش و پرورش بندر کیاشهر
29 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش لاهیجان 013-42233085 لاهیجان لاهیجان - خیابان امام خمینی - اداره آموزش و پرورش لاهیجان
30 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش لشت نشا 013-34402451 لشت نشا لشت نشا - خیابان عطا فرین - خیابان معلم - اداره آموزش و پرورش لشت نشا
31 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش لنگرود 013-42528021 42528023 لنگرود لنگرود - سبزه میدان - جنب سپاه پاسداران - اداره آموزش و پرورش لنگرود
32 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش لوشان (کلیه آموزشی و پرورشی شهرستان لوشان تحت پوشش آموزش و پرورش رودبار می باشد.) 013-34622236 34622237 لوشان رودبار - خیابان شهید سید یونس حسینی رودباری - پشت فرماندهی نیروی انتظامی - اداره آموزش و پرورش رودبار
33 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش لولمان (کلیه امور آموزشی و پرورشی شهرستان لولمان تحت پوشش آموزش و پرورش کوچصفهان می باشد.) 013-34552036 34552038 لولمان کوچصفهان - خیابان مطهری غربی - 200 متر بعد از ورودی شهر - روبروی مدرسه فضل - اداره آموزش و پرورش کوچصفهان
34 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش ماسال 013-446650590 ماسال ماسال - جاده رشت - نرسیده به میدان گاز - بین اداره برق و میدان گاز - اداره آموزش و پرورش ماسال
35 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش ماسوله (کلیه امور آموزشی و پرورشی ماسوله مربوط به آموزش و پرورش فومن می باشد.) 013-34736061 34736059 ماسوله فومن - خیابان امام خمینی - جنب پارک کودک- اداره آموزش و پرورش فومن
36 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش منجیل (کلیه آموزشی و پرورشی شهرستان منجیل مربوط به آموزش و پرورش رودبار می باشد.) 013-34622236 34622237 منجیل رودبار - خیابان شهید سید یونس حسینی رودباری - پشت فرماندهی نیروی انتظامی - اداره آموزش و پرورش رودبار
37 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش هشتپر 013-44232043 44232044 هشتپر هشتپر - خیابان امام خمینی - جنب بانک مرکزی - اداره آموزش و پرورش هشتپر
38 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش بندرانزلی 013-44547099 بندر انزلی بندرانزلی - میدان امام خمینی - خیابان مطهری - جنب سالن ورزش انصاری - اداره آموزش و پرورش بندر انزلی
39 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش شاندرمن (ماسال) 013-44650310 شاندرمن ماسال - شاندرمن - فلکه گاز - آموزش و پرورش شاندرمن
40 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش زیباکنار (کلیه امور آموزشی و پرورشی زیبا کنار تحت پوشش آموزش و پرورش لشت نشا می باشد.) 013-34402890 34402550 زیباکنار  خیابان عطا فرین - خیابان معلم - اداره آموزش و پرورش لشت نشا
41 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش شلمان (کلیه امور آموزشی و پرورشی شهرستان شلمان تحت پوشش آموزش و پرورش لنگرود می باشد.) 013-42525021 42525023 شلمان لنگرود - سبزه میدان - جنب سپاه پاسداران - اداره آموزش و پروش لنگرود
42 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش سراوان 013-34553012 34553013 سراوان سراوان - خیابان سید قطب الدین - تقاطع خیابان امام خمینی (ره)