اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

لاهیجان، شیطان کوه

اسبهای زیبای لاهیجان

مرکز جامع معلولین طراوت

درخت

مرغ دریایی

لیست اماکن عمومی , آموزش و پرورش گیلان

صفحه 1 از 2 [تعداد کل 42]
شماره عنوان تلفن شهر نشانی
1 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش آستارا 013-44828261 آستارا آستارا - خیابان فارابی جنب حلال احمر - اداره آموزش و پرورش آستارا
2 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش آستانه اشرفیه 013-42122223 42122225 آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه - میدان امام حسین - خیابان فرهنگ - اداره آموزش و پرورش آستانه اشرفیه
3 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش اطاقور 013-42583525 - 42583201 اطاقور لنگرود اطاقور
4 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش املش 013-42722545 42722546 املش املش - بعداز چهارراه پارک - خیابان شهید مفتح - اداره آموزش و پرورش املش
5 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش چابکسر 013-42662040 چابکسر چابکسر - خیابان وحدت اسلامی جنب بخشداری - اداره آموزش و پرورش چابکسر
6 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش خشکبیجار 013-34460014 34460016 خشکبیجار خشکبیجار - خیابان طالقانی - اداره آموزش و پرورش خشکبیجار
7 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش خمام 013-34422018 خمام خمام - جاده رشت انزلی - ابتدای ورودی خمام - اداره آموزش و پرورش خمام
8 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش دیلمان 013-42482304 42482302 دیلمان شهرستان سیاهکل - شهر دیلمان - آموزش و پرورش دیلمان
9 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش رحیم آباد 013-42773269 - 42773268 رحیم آباد رودسر رحیم آباد
10 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش ناحیه 2 رشت 013-33242156 رشت خیابان حاجی آباد - آموزش و پرورش ناحیه 2 رشت
11 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش رشت 013-33329082 33329089 رشت رشت - خیابان امام خمینی - میدان فرهنگ - اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان
12 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش ناحیه 1 رشت 013-33227001 33227003 رشت رشت - بلوار زیاوری - آموزش و پرورش ناحیه 1 رشت
13 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش رضوان شهر 013-44622549 44622546 رضوان شهر رضوانشهر - میدان نماز - خیابان امام - جنب مدرسه شهید راست روش - آموزش و پرورش رضوانشهر  
14 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش رودبار 013-34622236 34622237 رودبار رودبار - خیابان شهید سید یونس حسینی رودباری - پشت فرماندهی نیروی انتظامی - اداره آموزش و پرورش رودبار
15 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش رحمت آباد 013-34682393 رودبار رودبار رحمت آباد
16 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش عمارلو 013-34614393 رودبار رودبار- عمارلو
17 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش رودبنه 013-42443808 رودبنه لاهیجان رودبنه
18 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش رودسر 013-42622095-97 رودسر رودسر - خیابان شهدا - روبروی سپاه - اداره آموزش و پرورش رودسر
19 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش سنگر 013-34522200 سنگر سنگر - خیابان امام خمینی - بلوار امام رضا - جنب بانک ملی - کوچه ی آموزش و پرورش سنگر
20 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش سیاهکل 013-42323051 42323052 سیاهکل سیاهکل - جاده ازبرم - ابتدای روستای نمک رودبار - اداره آموزش و پرورش سیاهکل
21 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش شفت 013-34782514 34782515 شفت شفت - خیابان ولیعصر - روبروی آزمایشگاه قائم - اداره آموزش و پرورش شفت
22 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش صومعه سرا 013-44322068 44322069 صومعه سرا صومعه سرا - خیابان طالقانی - اداره آموزش و پرورش صومعه سرا
23 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش تولمات 013-44322069 صومعه سرا صومعه سرا تولمات
24 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش فومن 013-34736061 34736059 فومن فومن - خیابان امام خمینی - جنب پارک کودک - اداره آموزش و پرورش فومن
25 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش کلاچای 013-42682168 کلاچای کلاچای - خیابان جانبازان - تقاطع معلم - اداره آموزش و پرورش کلاچای
26 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش کوچصفهان 013-34552036 34552038 کوچصفهان کوچصفهان - مطهری غربی - 200متر بعد از ورودی شهر - روبروی مدرسه ی فضل - ادارهی آموزش و پرورش کوچصفهان
27 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش کومله 013-42572030 - 42574050 کومله لنگرود - کومله
28 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش کیاشهر 013-42822220 42822222 کیاشهر بندر کیاشهر - خیابان امام خمینی - میدان معلم - روبروی درمانگاه شماره 2 - اداره آموزش و پرورش بندر کیاشهر
29 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش لاهیجان 013-42233085 لاهیجان لاهیجان - خیابان امام خمینی - اداره آموزش و پرورش لاهیجان
30 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش لشت نشا 013-34402451 لشت نشا لشت نشا - خیابان عطا فرین - خیابان معلم - اداره آموزش و پرورش لشت نشا