اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

لاهیجان، شیطان کوه

اسبهای زیبای لاهیجان

مرکز جامع معلولین طراوت

درخت

مرغ دریایی

لیست اماکن عمومی , آموزش و پرورش گیلان

صفحه 2 از 3 [تعداد کل 42]
شماره عنوان تلفن شهر نشانی
21 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش شفت 013-34782514 34782515 شفت شفت - خیابان ولیعصر - روبروی آزمایشگاه قائم - اداره آموزش و پرورش شفت
22 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش صومعه سرا 013-44322068 44322069 صومعه سرا صومعه سرا - خیابان طالقانی - اداره آموزش و پرورش صومعه سرا
23 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش تولمات 013-44322069 صومعه سرا صومعه سرا تولمات
24 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش فومن 013-34736061 34736059 فومن فومن - خیابان امام خمینی - جنب پارک کودک - اداره آموزش و پرورش فومن
25 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش کلاچای 013-42682168 کلاچای کلاچای - خیابان جانبازان - تقاطع معلم - اداره آموزش و پرورش کلاچای
26 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش کوچصفهان 013-34552036 34552038 کوچصفهان کوچصفهان - مطهری غربی - 200متر بعد از ورودی شهر - روبروی مدرسه ی فضل - ادارهی آموزش و پرورش کوچصفهان
27 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش کومله 013-42572030 - 42574050 کومله لنگرود - کومله
28 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش کیاشهر 013-42822220 42822222 کیاشهر بندر کیاشهر - خیابان امام خمینی - میدان معلم - روبروی درمانگاه شماره 2 - اداره آموزش و پرورش بندر کیاشهر
29 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش لاهیجان 013-42233085 لاهیجان لاهیجان - خیابان امام خمینی - اداره آموزش و پرورش لاهیجان
30 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش لشت نشا 013-34402451 لشت نشا لشت نشا - خیابان عطا فرین - خیابان معلم - اداره آموزش و پرورش لشت نشا
31 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش لنگرود 013-42528021 42528023 لنگرود لنگرود - سبزه میدان - جنب سپاه پاسداران - اداره آموزش و پرورش لنگرود
32 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش لوشان (کلیه آموزشی و پرورشی شهرستان لوشان تحت پوشش آموزش و پرورش رودبار می باشد.) 013-34622236 34622237 لوشان رودبار - خیابان شهید سید یونس حسینی رودباری - پشت فرماندهی نیروی انتظامی - اداره آموزش و پرورش رودبار
33 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش لولمان (کلیه امور آموزشی و پرورشی شهرستان لولمان تحت پوشش آموزش و پرورش کوچصفهان می باشد.) 013-34552036 34552038 لولمان کوچصفهان - خیابان مطهری غربی - 200 متر بعد از ورودی شهر - روبروی مدرسه فضل - اداره آموزش و پرورش کوچصفهان
34 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش ماسال 013-446650590 ماسال ماسال - جاده رشت - نرسیده به میدان گاز - بین اداره برق و میدان گاز - اداره آموزش و پرورش ماسال
35 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش ماسوله (کلیه امور آموزشی و پرورشی ماسوله مربوط به آموزش و پرورش فومن می باشد.) 013-34736061 34736059 ماسوله فومن - خیابان امام خمینی - جنب پارک کودک- اداره آموزش و پرورش فومن
36 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش منجیل (کلیه آموزشی و پرورشی شهرستان منجیل مربوط به آموزش و پرورش رودبار می باشد.) 013-34622236 34622237 منجیل رودبار - خیابان شهید سید یونس حسینی رودباری - پشت فرماندهی نیروی انتظامی - اداره آموزش و پرورش رودبار
37 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش هشتپر 013-44232043 44232044 هشتپر هشتپر - خیابان امام خمینی - جنب بانک مرکزی - اداره آموزش و پرورش هشتپر
38 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش بندرانزلی 013-44547099 بندر انزلی بندرانزلی - میدان امام خمینی - خیابان مطهری - جنب سالن ورزش انصاری - اداره آموزش و پرورش بندر انزلی
39 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش شاندرمن (ماسال) 013-44650310 شاندرمن ماسال - شاندرمن - فلکه گاز - آموزش و پرورش شاندرمن
40 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش زیباکنار (کلیه امور آموزشی و پرورشی زیبا کنار تحت پوشش آموزش و پرورش لشت نشا می باشد.) 013-34402890 34402550 زیباکنار  خیابان عطا فرین - خیابان معلم - اداره آموزش و پرورش لشت نشا