اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

زیباکنار

املش، روستای شیشارستان

مرکز جامع معلولین طراوت

گل

دریاچه سقالکسار

لیست اماکن عمومی , آموزش و پرورش گیلان

صفحه 2 از 3 [تعداد کل 42]
شماره عنوان تلفن شهر نشانی
21 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش شفت 013-34782514 34782515 شفت شفت - خیابان ولیعصر - روبروی آزمایشگاه قائم - اداره آموزش و پرورش شفت
22 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش صومعه سرا 013-44322068 44322069 صومعه سرا صومعه سرا - خیابان طالقانی - اداره آموزش و پرورش صومعه سرا
23 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش تولمات 013-44322069 صومعه سرا صومعه سرا تولمات
24 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش فومن 013-34736061 34736059 فومن فومن - خیابان امام خمینی - جنب پارک کودک - اداره آموزش و پرورش فومن
25 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش کلاچای 013-42682168 کلاچای کلاچای - خیابان جانبازان - تقاطع معلم - اداره آموزش و پرورش کلاچای
26 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش کوچصفهان 013-34552036 34552038 کوچصفهان کوچصفهان - مطهری غربی - 200متر بعد از ورودی شهر - روبروی مدرسه ی فضل - ادارهی آموزش و پرورش کوچصفهان
27 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش کومله 013-42572030 - 42574050 کومله لنگرود - کومله
28 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش کیاشهر 013-42822220 42822222 کیاشهر بندر کیاشهر - خیابان امام خمینی - میدان معلم - روبروی درمانگاه شماره 2 - اداره آموزش و پرورش بندر کیاشهر
29 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش لاهیجان 013-42233085 لاهیجان لاهیجان - خیابان امام خمینی - اداره آموزش و پرورش لاهیجان
30 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش لشت نشا 013-34402451 لشت نشا لشت نشا - خیابان عطا فرین - خیابان معلم - اداره آموزش و پرورش لشت نشا
31 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش لنگرود 013-42528021 42528023 لنگرود لنگرود - سبزه میدان - جنب سپاه پاسداران - اداره آموزش و پرورش لنگرود
32 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش لوشان (کلیه آموزشی و پرورشی شهرستان لوشان تحت پوشش آموزش و پرورش رودبار می باشد.) 013-34622236 34622237 لوشان رودبار - خیابان شهید سید یونس حسینی رودباری - پشت فرماندهی نیروی انتظامی - اداره آموزش و پرورش رودبار
33 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش لولمان (کلیه امور آموزشی و پرورشی شهرستان لولمان تحت پوشش آموزش و پرورش کوچصفهان می باشد.) 013-34552036 34552038 لولمان کوچصفهان - خیابان مطهری غربی - 200 متر بعد از ورودی شهر - روبروی مدرسه فضل - اداره آموزش و پرورش کوچصفهان
34 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش ماسال 013-446650590 ماسال ماسال - جاده رشت - نرسیده به میدان گاز - بین اداره برق و میدان گاز - اداره آموزش و پرورش ماسال
35 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش ماسوله (کلیه امور آموزشی و پرورشی ماسوله مربوط به آموزش و پرورش فومن می باشد.) 013-34736061 34736059 ماسوله فومن - خیابان امام خمینی - جنب پارک کودک- اداره آموزش و پرورش فومن
36 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش منجیل (کلیه آموزشی و پرورشی شهرستان منجیل مربوط به آموزش و پرورش رودبار می باشد.) 013-34622236 34622237 منجیل رودبار - خیابان شهید سید یونس حسینی رودباری - پشت فرماندهی نیروی انتظامی - اداره آموزش و پرورش رودبار
37 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش هشتپر 013-44232043 44232044 هشتپر هشتپر - خیابان امام خمینی - جنب بانک مرکزی - اداره آموزش و پرورش هشتپر
38 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش بندرانزلی 013-44547099 بندر انزلی بندرانزلی - میدان امام خمینی - خیابان مطهری - جنب سالن ورزش انصاری - اداره آموزش و پرورش بندر انزلی
39 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش شاندرمن (ماسال) 013-44650310 شاندرمن ماسال - شاندرمن - فلکه گاز - آموزش و پرورش شاندرمن
40 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش زیباکنار (کلیه امور آموزشی و پرورشی زیبا کنار تحت پوشش آموزش و پرورش لشت نشا می باشد.) 013-34402890 34402550 زیباکنار  خیابان عطا فرین - خیابان معلم - اداره آموزش و پرورش لشت نشا