اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

زیباکنار

املش، روستای شیشارستان

مرکز جامع معلولین طراوت

گل

دریاچه سقالکسار

لیست اماکن عمومی , آموزش و پرورش گیلان

صفحه 3 از 3 [تعداد کل 42]
شماره عنوان تلفن شهر نشانی
41 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش شلمان (کلیه امور آموزشی و پرورشی شهرستان شلمان تحت پوشش آموزش و پرورش لنگرود می باشد.) 013-42525021 42525023 شلمان لنگرود - سبزه میدان - جنب سپاه پاسداران - اداره آموزش و پروش لنگرود
42 آموزش و پرورش گیلان آموزش و پرورش سراوان 013-34553012 34553013 سراوان سراوان - خیابان سید قطب الدین - تقاطع خیابان امام خمینی (ره)