اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

ماسال

املش، روستای شیشارستان

مرکز جامع معلولین طراوت

پاییز

دریاچه سقالکسار

لیست اماکن عمومی , بانک های گیلان

صفحه 1 از 15 [تعداد کل 704]
شماره عنوان تلفن فکس شهر نشانی
1 بانک های گیلان بانک کوثر شعبه آستارا 013-44823426 آستارا آستارا میدان شهرداری جنب فرمانداری
2 بانک های گیلان کشاورزی شعبه فارابی کد4456 013-44837033 آستارا آستارا خیابان فارابی
3 بانک های گیلان کشاورزی شعبه گاز کد 4287 013-44834111 آستارا آستارا فلکه گاز
4 بانک های گیلان رفاه شعبه بازاچه ساحلی آستارا کد1389 013-44833514-44833516 013-44833512 آستارا آستارا خیابان ملت
5 بانک های گیلان رفاه شعبه آستارا کد296 013-44827870-44827871 013-44822996 آستارا آستارا خیابان معلم جنب اداره راه ترابری
6 بانک های گیلان پست بانک آستارا کد 2102757 013-44829075-6 013-44823750 آستارا آستارا- خیابان فارابی- نبش کوچه 30- جنب موسسه ثامن الائمه -کدپستی 4391896649
7 بانک های گیلان ملی شعبه لوندویل آستارا کد شعبه 4194 آستارا آستارا بخش لوندویل خ امام
8 بانک های گیلان ملی شعبه آستارا کد شعبه 4271 آستارا آستارا خ امام میدان شهدا روبروی آتش نشانی
9 بانک های گیلان ملی شعبه بازار ساحلی کد شعبه 4272 آستارا آستارا خ امام شهرداری آستارا
10 بانک های گیلان ملی شعبه گمرک آستارا کد شعبه 4274 آستارا آستارا گمرک
11 بانک های گیلان ملی شعبه دانشگاه آزاد کد شعبه 4277 013-44800053 آستارا آستارا ورودی شهر دانشگاه آزاد
12 بانک های گیلان تجارت شعبه لوندویل کد شعبه 8220 013-44832223 44833273 آستارا آستارا دوازده کیلومتری شرق آستارا روستای لوندویل
13 بانک های گیلان تجارت شعبه آستارا کد شعبه 8550 013-44821045 44823690 آستارا آستارا
14 بانک های گیلان تجارت شعبه مطهری کد شعبه 8680 013-44816741 44816742 آستارا آستارا خ مطهری
15 بانک های گیلان ملت شعبه آستارا کد شعبه 17012 013- 44822387 آستارا آستارا میدان شهرداری قدیم
16 بانک های گیلان ملت شعبه لوندویل کد شعبه 17053 آستارا آستارا روستای لوندویل
17 بانک های گیلان مسکن شعبه نظامی 013-44823850 آستارا آستارا خ حکیم نظامی
18 بانک های گیلان مسکن شعبه مطهری آستارا آستارا خ مطهری پل فارابی نبش کوچه اول
19 بانک های گیلان سپه شعبه آستارا کد شعبه 71 013-44220022 44233021 آستارا آستارا خ امام روبروی مسجد آبروان
20 بانک های گیلان سپه شعبه باجه فارابی کد شعبه 2116 013-44833325 44835703 آستارا آستارا خ ملت غربی نرسیده به پل فارابی پلاک 11
21 بانک های گیلان صادرات شعبه خ امام کد شعبه 77 013-44822168 آستارا آستارا خ امام
22 بانک های گیلان صادرات شعبه خ فارابی کد شعبه 4321 013-44837810 آستارا آستارا خ فارابی بازارچه ساحلی جنب دانشگاه
23 بانک های گیلان صادرات شعبه لوندویل کد شعبه 3545 013-44837810 آستارا لوندویل 15 کیلومتری آستارا
24 بانک های گیلان کشاورزی شعبه شرکت گاز کد شعبه 21010 013-44814129 آستارا آستارا مقابل شرکت گاز
25 بانک های گیلان توسعه تعاون شعبه خ فارابی کد شعبه 3206 013-44823474 آستارا آستارا خ فارابی نبش کوچه 26 روبوری مدرسه راهنمایی شهیدانصاری
26 بانک های گیلان قوامین شعبه حکیم نظامی کد شعبه 329 013-44823725 آستارا آستارا ابتدای خ حکیم نظامی غربی
27 بانک های گیلان انصار شعبه خ امام کد شعبه 2911 013-44816429 آستارا آستارا خ امام روبروی مسجد آبروان
28 بانک های گیلان توسعه صادرات شعبه حاجی عباسی کد شعبه 1312 013-44825192 آستارا آستارا خ شهید حاج عباسی روبروی هتل سیدان
29 بانک های گیلان بانک سرمایه شعبه بعثت کد شعبه 3704 013-44824450 آستارا آستارا خ حکیم نظامی خ بعثت
30 بانک های گیلان آینده شعبه آستارا کد شعبه 6815 013-44831272 آستارا آستارا میدان نماز جنب فرمانداری خ ملت به طرف بازار ساحلی
31 بانک های گیلان سرمایه شعبه بعثت کد شعبه 3704 013-44824450 آستارا آستارا خ حکیم نظامی خ بعثت
32 بانک های گیلان سینا شعبه خ معلم کد شعبه 12335 013-44817232 آستارا آستارا خ معلم
33 بانک های گیلان پارسیان شعبه خ ا مام کد شعبه 2121 013-44819044-9 آستارا آستارا خ امام نبش کوچه عطائی شماره
34 بانک های گیلان بانک ملی شعبه چهارده کد 3897 آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه روستای چهارده
35 بانک های گیلان بانک ملی شعبه خ مطهری کد3871 013-42123055 آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه خیابان شهید مطهری
36 بانک های گیلان کشاورزی شعبه جلالیه شهیدمطهری کد4451 013-42129029 آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه- خ امام
37 بانک های گیلان پست بانک آستانه اشرفیه کد2102766 013-42126100 013-42138881 آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه- خیابان شهید بهشتی- جنب بانک رفاه روبروی بانک سینا کدپستی 4441635778
38 بانک های گیلان ملی شعبه فجر کد شعبه 3873 آستانه اشرفیه  آستانه اشرفیه خ دکتر بهشتی  جنب اداره راهنمایی و رانندگی
39 بانک های گیلان ملی شعبه کیاشهر کد شعبه 3815 آستانه اشرفیه  آستانه اشرفیه بندرکیاشهر
40 بانک های گیلان صادرات شعبه سردار جنگل کد شعبه 2271 013-42122243 آستانه اشرفیه  آستانه اشرفیه خ دهشال (سردار جنگل)
41 بانک های گیلان صادرات شعبه دکتر شریعتی کد شعبه 42 013-42123045 آستانه اشرفیه  آستانه اشرفیه خ دکتر شریعتی
42 بانک های گیلان صادرات شعبه بازار کد شعبه 2106 013-42124188 آستانه اشرفیه  آستانه اشرفیه بلوار دکتر معین نبش بازار جلال الدین اشرف
43 بانک های گیلان کشاورزی شعبه بلوار دکتر معین کد شعبه 4449 013-42125110 آستانه اشرفیه  آستانه اشرفیه بلوار دکتر معین
44 بانک های گیلان کشاورزی شعبه مطهری کد شعبه 21312 013-42129029 آستانه اشرفیه  آستانه اشرفیه خ شهید مطهری
45 بانک های گیلان مسکن شعبه صندوق تعاون 013-42135636 آستانه اشرفیه  آستانه اشرفیه بلوار دکتر معین روبروی صندوق تعاون کشور
46 بانک های گیلان مسکن شعبه شهرداری 013-42129330 آستانه اشرفیه  آستانه اشرفیه خ دکتر بهشتی روبروی شهرداری
47 بانک های گیلان ملت شعبه آستانه اشرفیه کد شعبه 18911 013-42122022 آستانه اشرفیه  آستانه اشرفیه خیابان امام خمینی، جنب تعاونی 7
48 بانک های گیلان تجارت شعبه آستانه اشرفیه کد شعبه 8320 013-42125133 42129365 آستانه اشرفیه  آستانه اشرفیه
49 بانک های گیلان سپه شعبه آستانه اشرفیه کد شعبه 66 013-42126455 42123085 آستانه اشرفیه  آستانه اشرفیه روبروی حرم مطهر
50 بانک های گیلان سپه شعبه دکتر معین کد شعبه 1588 013-42133838 42121775 آستانه اشرفیه  آستانه اشرفیه میدان جمهوری اسلامی ابتدای بلوار معین