اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

ماسال

املش، روستای شیشارستان

مرکز جامع معلولین طراوت

پاییز

دریاچه سقالکسار

لیست اماکن عمومی , بانک های گیلان

صفحه 4 از 36 [تعداد کل 704]
شماره عنوان تلفن فکس شهر نشانی
61 بانک های گیلان ملی شعبه املش کد شعبه 4091 013-42722433 املش املش
62 بانک های گیلان ملت شعبه املش کد شعبه 19729 013-42725323 املش املش خیابان دکتربهشتی
63 بانک های گیلان تجارت شعبه املش کد شعبه 8383 013-42722926 42725010 املش املش خ امام
64 بانک های گیلان رفاه شعبه املش کد شعبه 1952 013-42724804 املش املش بلوار امام
65 بانک های گیلان سپه شعبه املش کد شعبه 142 013-42722784 42724021 املش املش بلوار امام روبروی بانک کشاورزی
66 بانک های گیلان مسکن شعبه املش 013-42724804 املش املش بلوار امام
67 بانک های گیلان صادرات شعبه املش کد شعبه 256 013-42722401 املش املش خ امام
68 بانک های گیلان کشاورزی شعبه املش کد شعبه 4446 013-42723880 املش املش خ امام
69 بانک های گیلان قوامین شعبه املش کد شعبه 375 013-42720560 املش املش خ امام روبروی بانک کشاورزی
70 بانک های گیلان توسعه تعاون شعبه املش کد شعبه 3213 013-42728803 املش املش میدان امام حسین جنب بنیاد شهید و امور ایثارگران
71 بانک های گیلان سینا شعبه املش کد شعبه 7237 013-42728840 املش املش خ شهید بهشتی نرسیده به چهارراه پارک
72 بانک های گیلان بانک ملی شعبه پره سر کد4182 پره سر تالش پره سر خیابان امام
73 بانک های گیلان کشاورزی شعبه چابکسر کد4452 013-42662591 چابکسر چابکسر خ امام
74 بانک های گیلان پست بانک چابکسر کد 2102816 013-42662400 013-42662400 چابکسر چابکسر خیابان امام خمینی روبروی بانک ملی جنب بانک تجارت کدپستی 4461837954
75 بانک های گیلان ملی شعبه چابکسر کد شعبه 4222 013-42664111 چابکسر چابکسر خ امام خمینی
76 بانک های گیلان تجارت شعبه چابکسر کد شعبه 8560 013-42662920 42662921 چابکسر چابکسر
77 بانک های گیلان رفاه شعبه چابکسر کد شعبه 1954 013-42663920 چابکسر چابکسرخ امام
78 بانک های گیلان سپه شعبه چابکسر کد شعبه 1058 013-42662711 42662420 چابکسر چابکسر خ امام روبروی اداره پست
79 بانک های گیلان ملت شعبه چابکسر کد شعبه 20040 013-42663870 چابکسر چابکسر خیابان امام خمینی نرسیده به مسجد امام
80 بانک های گیلان صادرات شعبه چابکسر کد شعبه 438 013-42662025 چابکسر چابکسر خ امام