اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

ماسال

املش، روستای شیشارستان

مرکز جامع معلولین طراوت

پاییز

دریاچه سقالکسار

لیست اماکن عمومی , تعمیرگاه های مجاز گیلان

صفحه 2 از 6 [تعداد کل 118]
شماره عنوان تلفن شهر نشانی
21 تعمیرگاه های مجاز گیلان  شرکت پایاب صنعت خودرو شعبه سایپا 013- 33701000-4 رشت  رشت ، جاده انزلی
22 تعمیرگاه های مجاز گیلان  علی و مهدی پور نصیر شعبه سایپا 013- 33752069 33723631 رشت  رشت ،جاده انزلی
23 تعمیرگاه های مجاز گیلان  شرکت فن آورانصنعت خودرو شعبه سایپا 013- 33594501-4 رشت  رشت ، جاده فومن
24 تعمیرگاه های مجاز گیلان  محمد رضا تاسه شعبه سایپا 013- 33874991-4 رشت  رشت ، جاده لاهیجان
25 تعمیرگاه های مجاز گیلان  خلیل زمانی شعبه سایپا 013- 33247014-17 3323402 رشت  رشت ، خیابان سعدی
26 تعمیرگاه های مجاز گیلان  خداداد دل افروز شعبه سایپا 013- 33874440-1 رشت  رشت ، خیابان لاهیجان
27 تعمیرگاه های مجاز گیلان  آسیا خودرو خزر شعبه سایپا 013- 33824589 رشت  رشت ، خیابان شهدا
28 تعمیرگاه های مجاز گیلان  شرکت خودرو سرویس خزر شعبه سایپا 013- 33554387 33537376 رشت  رشت ،خیابان طالقانی
29 تعمیرگاه های مجاز گیلان  صادق صباحی فرشمی شعبه سایپا 013- 33323310 رشت  رشت ، میدان فرهنگ
30 تعمیرگاه های مجاز گیلان  احمدرضا و حمیدرضا تاسه شعبه پارس خودرو 013- 33841414 رشت  رشت ،خیابان جانبازان ، روبروی ترمینال کناره
31 تعمیرگاه های مجاز گیلان  اسماعیل کامرانفر شعبه پاس خودرو 013- 33614401-3 33666341 رشت  رشت ، بلوار امام خمینی ، نرسیده به فلکه گیل ، روبروی کوچه دانشگاه پیام نور
32 تعمیرگاه های مجاز گیلان  خداداد دل افروز شعبه پارس خودرو 013- 33874440-1 رشت  رشت ،جاده لاهیجان ، کیلومتر 3
33 تعمیرگاه های مجاز گیلان  خسرو و خلیل زمانی شعبه پارس خودرو 013-33234026-7 33229294 رشت  رشت ،خیابان سعدی پایینتر از میدان شهرداری
34 تعمیرگاه های مجاز گیلان  شرکت خودرو سرویس خزر شعبه پارس خودرو 013-33554387 33537376 رشت  رشت ،انتهای سعدی بیستون ،5 طالقانی جنب بانک صادرات
35 تعمیرگاه های مجاز گیلان  شرکت فن آوران صنعت خودرو شعبه پارس خودرو 013- 33592736 رشت  رشت ، کیلومتر 3 جاده فومن
36 تعمیرگاه های مجاز گیلان  شرکت کاسانه گیلان شعبه پارس خودرو 013- 33825551-3 رشت  رشت ، خیابان شهدا ، آج بیشه ، جنب پمپ بنزین
37 تعمیرگاه های مجاز گیلان  علیرضا صباحی فرشمی شعبه پارس خودرو 013- 33323310 33327110 رشت  رشت ، میدان فرهنگ ، خیابان آزادگان ، جنب سروش
38 تعمیرگاه های مجاز گیلان  محمد رضا تاسه شعبه پارس خودرو 013- 33874991-4 رشت  رشت ، کیلومتر 4 جاده لاهیجان ، جنب هتل ضیافت
39 تعمیرگاه های مجاز گیلان  مهدی پور نصیر شعبه پارس خودرو 013- 33756464 33734776 رشت  رشت ، جاده انزلی ، نرسیده به فرودگاه
40 تعمیرگاه های مجاز گیلان  گیل خدمات امواج (کامران پوررستگار ) شعبه ایران خودرو رشت  رشت ، خیابان شهدا ، روبروی شیر پاستوریزه