اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

لاهیجان، شیطان کوه

اسبهای زیبای لاهیجان

مرکز جامع معلولین طراوت

درخت

مرغ دریایی

لیست اماکن عمومی , تعمیرگاه های مجاز گیلان

صفحه 2 از 6 [تعداد کل 118]
شماره عنوان تلفن شهر نشانی
21 تعمیرگاه های مجاز گیلان   نادر پور تحویلی شعبه ایران خودرو رشت  رشت ، بلوار امام خمینی ، بعد از پارس خزر
22 تعمیرگاه های مجاز گیلان  آسیا خودرو خزر شعبه سایپا 013- 33824589 رشت  رشت ، خیابان شهدا
23 تعمیرگاه های مجاز گیلان  احمدرضا و حمیدرضا تاسه شعبه پارس خودرو 013- 33841414 رشت  رشت ،خیابان جانبازان ، روبروی ترمینال کناره
24 تعمیرگاه های مجاز گیلان  اسماعیل کامرانفر شعبه پاس خودرو 013- 33614401-3 33666341 رشت  رشت ، بلوار امام خمینی ، نرسیده به فلکه گیل ، روبروی کوچه دانشگاه پیام نور
25 تعمیرگاه های مجاز گیلان  اسماعیل کامرانفر شعبه سایپا 013-33666341 33614101 رشت  رشت،بلوار امام خمینی 
26 تعمیرگاه های مجاز گیلان  اسماعیل متقالچی شعبه ایران خودرو رشت  رشت ، خیابان سعدی
27 تعمیرگاه های مجاز گیلان  ثابت قلب قربانی شعبه مدیران خودرو 013- 33463426-7 رشت  رشت ، کیلو متر 5 جاده رشت- انزلی ، روبروی قصر بازی سرپوشیده
28 تعمیرگاه های مجاز گیلان  حسن سرمد شعبه ایران خودرو رشت  رشت ، جاده لاهیجان ، بعد از پمپ بنزین آج بیشه ، دوربرگردان دوم
29 تعمیرگاه های مجاز گیلان  حمیدرضا مهربخش شعبه ایران خودرو رشت  رشت ، بلوار مدرس بعد از  میدان نیروی دریایی نرسیده به پمپ بنزین خانی
30 تعمیرگاه های مجاز گیلان  خداداد دل افروز شعبه پارس خودرو 013- 33874440-1 رشت  رشت ،جاده لاهیجان ، کیلومتر 3
31 تعمیرگاه های مجاز گیلان  خداداد دل افروز شعبه سایپا 013- 33874440-1 رشت  رشت ، خیابان لاهیجان
32 تعمیرگاه های مجاز گیلان  خسرو و خلیل زمانی شعبه پارس خودرو 013-33234026-7 33229294 رشت  رشت ،خیابان سعدی پایینتر از میدان شهرداری
33 تعمیرگاه های مجاز گیلان  خلیل زمانی شعبه سایپا 013- 33247014-17 3323402 رشت  رشت ، خیابان سعدی
34 تعمیرگاه های مجاز گیلان  سرمد شعبه شرکت مرتب 013-33872466 رشت  رشت ، جاده لاهیجان ، بعد از پمپ بنزین آج بیشه
35 تعمیرگاه های مجاز گیلان  سید علی میر خداوندی شعبه کرمان موتور 013- 33223927 رشت  رشت ، خیابان سعدی
36 تعمیرگاه های مجاز گیلان  سیروس نعیمی بالاگفشه شعبه ایران خودرو رشت  رشت ، بلوار امام رضا ، بالاتر از پاکت سازی ، روبروی دور برگردان
37 تعمیرگاه های مجاز گیلان  شرک بهار موتور شمال (محمد  پوررستگار ) شعبه ایران خودرو رشت  رشت ، جاده انزلی ، بالاتر از فرودگاه  ، سمت راست
38 تعمیرگاه های مجاز گیلان  شرکت احیاء موتور شعبه کرمان موتور 013-33850713 33850712 رشت  رشت ، فلکه امام حسین ، جنب دفتر روزنامه اعتماد
39 تعمیرگاه های مجاز گیلان  شرکت پایاب صنعت خودرو شعبه سایپا 013- 33701000-4 رشت  رشت ، جاده انزلی
40 تعمیرگاه های مجاز گیلان  شرکت تضامنی آرمین موتور گلدوست شعبه ایران خودرو رشت  رشت ، سه راه خاور