اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

لاهیجان، شیطان کوه

اسبهای زیبای لاهیجان

مرکز جامع معلولین طراوت

درخت

مرغ دریایی

لیست اماکن عمومی , جایگاه های CNG گیلان

صفحه 4 از 5 [تعداد کل 81]
شماره عنوان شهر نشانی
61 جایگاه های CNG گیلان جایگاه تک منظوره حسن مهدی زاده لاهیجان جاده لاهیجان به لنگرود ، ورودی روستای دیزبن
62 جایگاه های CNG گیلان جایگاه تک منظوره رضا پاک لاهیجان لاهیجان بعد از میدان ابریشم روبروی ایران خودرو
63 جایگاه های CNG گیلان جایگاه تک منظوره لاهیجان لاهیجان کمربندی شهر لاهیجان ، جنب زمین ورزشی
64 جایگاه های CNG گیلان جایگاه دومنظوره صورتگر لاهیجان لاهیجان، حاجی آباد
65 جایگاه های CNG گیلان جایگاه دومنظوره صیاد لاهیجان لاهیجان،بازکیاگوراب
66 جایگاه های CNG گیلان جایگاه دومنظوره نخجیری لاهیجان لاهیجان، کمربندی اختصاصی نخجیری
67 جایگاه های CNG گیلان جایگاه تک منظوره لنگرود لنگرود جاده لاهیجان-لنگرود، ورودی شهر به لنگرود، جنب کانال زمین آبیار
68 جایگاه های CNG گیلان جایگاه دو منظوره نوری لنگرود لنگرود به طرف چمخاله
69 جایگاه های CNG گیلان جایگاه تک منظوره لوشان لوشان لوشان، بلوار45متری، نرسیده به اتوبان قزوین-رشت، جنب سالن ورزشی
70 جایگاه های CNG گیلان جایگاه تک منظوره منجیل منجیل ورودی تهران به منجیل، کوچه 24متری، جنب سالن ورزشی
71 جایگاه های CNG گیلان جایگاه تک منظوره تالش هشتپر خیابان 22متری، جنب مسیر کانال آبرو
72 جایگاه های CNG گیلان جایگاه دومنظوره برهانی هشتپر تالش، ورودی شهر
73 جایگاه های CNG گیلان جایگاه دومنظوره بهزادی هشتپر تالش، جاده آستارا
74 جایگاه های CNG گیلان جایگاه تک منظوره بندرانزلی بندر انزلی طالب آباد پایانه اتوبوسرانی
75 جایگاه های CNG گیلان جایگاه تک منظوره غازیان بندر انزلی غازیان فلکه گاز
76 جایگاه های CNG گیلان جایگاه تک منظوره گل آور بندر انزلی خروجی انزلی به رضوانشهر، جنب مجتمع فرهنگی گل آور
77 جایگاه های CNG گیلان جایگاه دومنظوره راحتی بندر انزلی جاده رشت انزلی ، کیلومتر5
78 جایگاه های CNG گیلان جایگاه دومنظوره محمود حسینقلی زاده بندر انزلی جاده آستارا ، کیلومتر یک سفید کنار
79 جایگاه های CNG گیلان جایگاه دو منظوره حسام شاندرمن شاندرمن شاندرمن، جنب تاسیسات گاز مایع
80 جایگاه های CNG گیلان جایگاه تک منظوره شلمان شلمان خیابان امام به طرف رودسر ، جنب اداره نوغان شهر شلمان