اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

ماسال

املش، روستای شیشارستان

مرکز جامع معلولین طراوت

پاییز

دریاچه سقالکسار

لیست اماکن عمومی , شهرداری گیلان

صفحه 1 از 4 [تعداد کل 39]
شماره عنوان تلفن شهر نشانی
1 شهرداری گیلان شهرداری آستارا 013-44822025 44822026 آستارا آستارا - خیابان امام خمینی - روبروی پمپ بنزین
2 شهرداری گیلان شهرداری آستانه اشرفیه 013-42122040 آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه - بلوار شهید رجایی - میدان دکتر معین - شهرداری آستانه
3 شهرداری گیلان شهرداری املش 013-42722345 42722346 املش املش - میدان امام خمینی - شهرداری امل
4 شهرداری گیلان شهرداری چابکسر 013-42662300 چابکسر چابکسر - میدان اصلی شهر - خیابان امام خمینی - شهرداری چابکسر
5 شهرداری گیلان شهرداری خشکبیجار 013-34461327 خشکبیجار خشکبیجار - خیابان شهید مطهری - شهرداری خشکبیجار
6 شهرداری گیلان شهرداری خمام 013-34421670 خمام خمام - بلوار معلم - شهرداری خمام
7 شهرداری گیلان شهرداری دیلمان 013-42482401 42482402 دیلمان شهرستان سیاهکل - شهر دیلمان - شهرداری دیلمان
8 شهرداری گیلان شهرداری مرکزی رشت 013-33222166 33222167 3 رشت رشت - خیابان سعدی - کوچه ی پرغانبین - شهرداری مرکزی رشت
9 شهرداری گیلان شهرداری منطقه 1 رشت 013-33222708 رشت رشت - خیابان معلم - روبروی قنادی ویلانس - شهرداری منطقه ی 1 رشت
10 شهرداری گیلان شهرداری منطقه 2 رشت 013-33329745 رشت رشت - میدان دکتر حشمت - خیابان دکتر حشمت - شهرداری منطقه ی2 رشت