اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

لاهیجان، شیطان کوه

اسبهای زیبای لاهیجان

مرکز جامع معلولین طراوت

درخت

مرغ دریایی

لیست سواحل و استخر های شنا , سواحل طرح سالم سازی گیلان

صفحه 1 از 1 [تعداد کل 35]
شماره عنوان شهر نشانی
1 سواحل طرح سالم سازی گیلان سفیر امید آستارا آستارا بلوار سفیر امید
2 سواحل طرح سالم سازی گیلان صدف آستارا نرسیده به آستارا - داداش آباد - روبروی ایران خودرو به طرف ساحل
3 سواحل طرح سالم سازی گیلان لوندویل آستارا آستارا لوندویل خیابان دانش انتهای خیابان امام علی
4 سواحل طرح سالم سازی گیلان انبارسر آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه - دهستان دهکاء انبارسر - طرح سالمسازی عطر یاس انبارسر- یا آستانه اشرفیه - بندر کیاشهر کیلومتر 15 جاده کیاشهر به چمخاله
5 سواحل طرح سالم سازی گیلان عسکر آباد آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه - دهستان دهکاء عسکرآباد - طرح سالمسازی عطر یاس عسکرآباد - یا آستانه اشرفیه - بندر کیاشهر کیلومتر 10 جاده کیاشهر به چمخاله
6 سواحل طرح سالم سازی گیلان لله وجه سر آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه - دهستان دهکاء لله وجه سر - طرح سالمسازی لله وجه سر - یا آستانه اشرفیه - بندر کیاشهر کیلومتر 8 جاده کیاشهر به چمخاله
7 سواحل طرح سالم سازی گیلان گل سرخ چابکسر چابکسر چابکسر - خیابان امام - طرح سالم سازی گل سرخ
8 سواحل طرح سالم سازی گیلان امین آباد خشکبیجار خشکبیجار - روستای امین آباد طرح سالم سازی امین آباد
9 سواحل طرح سالم سازی گیلان تالش محله خشکبیجار خشکبیجار - جاده زیبا کنار روستای تالش محل
10 سواحل طرح سالم سازی گیلان حاجی بکنده خشکبیجار خشکبیجار - روستای حاجی بکنده
11 سواحل طرح سالم سازی گیلان تازه آباد رضوان شهر رضوانشهر تازه آباد
12 سواحل طرح سالم سازی گیلان سیمبرخاله رضوان شهر رضوانشهر روستای سیمبرخاله
13 سواحل طرح سالم سازی گیلان ترانه دریا رودسر رودسر - میدان شهرداری - خیابان شهدا - انتهای خیابان شهدا
14 سواحل طرح سالم سازی گیلان نگین شمال کلاچای سه راه واجارگاه - مجتمع تفریحی نگین شمال
15 سواحل طرح سالم سازی گیلان شهرداری کیاشهر کیاشهر بندرکیاشهر - میدان امام خمینی به سمت خیابان شهدا - بعد از پل امامزاده - پیست موتور سواری 500 متر بالاتر - طرح شهرداری بندر کیاشهر
16 سواحل طرح سالم سازی گیلان نیلوفر سحرخیز- بخشداری رودبنه لاهیجان لاهیجان - بخش رودبنه - روستای سحر خیز محله - روبروی مدرسه لقمان به طرف طرح ساحل
17 سواحل طرح سالم سازی گیلان چمخاله لنگرود چمخاله - بلوار توسکا - طرح سالم سازی دریایی چمخاله
18 سواحل طرح سالم سازی گیلان آلالان اسالم هشتپر شهر اسالم - خلیف آباد - خیابان جلال آل احمد - ساحل دریای لالان اسالم
19 سواحل طرح سالم سازی گیلان تکی تازه هشتپر
20 سواحل طرح سالم سازی گیلان چوبر هشتپر تالش - شهر چوبر - خیابان امام خمینی - بلوار ساحلی - طرح سالم سازی چوبر
21 سواحل طرح سالم سازی گیلان حویق هشتپر تالش - شهر حویق
22 سواحل طرح سالم سازی گیلان قروق هشتپر تالش - روستای قروق - طرح قروق
23 سواحل طرح سالم سازی گیلان گیسوم هشتپر شهرستان تالش 16 کیلومتر مانده به تالش - جاده فرعی تونل سبز گیسوم - طرح سالم سازی گیسوم
24 سواحل طرح سالم سازی گیلان مروارید حجت محله هشتپر تالش - شهر لیسار - روستای حجت محله - طرح سالم سازی مروارید حجت محله
25 سواحل طرح سالم سازی گیلان پاسداران بندر انزلی بندرانزلی - انتهای خیابان پاسداران - طرح سالم سازی شهرداری
26 سواحل طرح سالم سازی گیلان جفرود بندر انزلی جاده انزلی - حسن رود بطرف جفرود - جنب منطقه آزاد انزلی - طرح سالم سازی جفرود
27 سواحل طرح سالم سازی گیلان ساحل قو بندر انزلی بندرانزلی - ابتدای غازیان اولین فلکه بی بی حوریه یا قو - سمت راست مجتمع تفریحی ساحل قو
28 سواحل طرح سالم سازی گیلان سپید کنار متین بندر انزلی بندرانزلی روستای سنگاچین
29 سواحل طرح سالم سازی گیلان شهید بهشتی بندر انزلی بندرانزلی - کیلومتر 8 جاده آستارا - جنب سفیدکنار - طرح شهید بهشتی
30 سواحل طرح سالم سازی گیلان شهید مطهری بندر انزلی بندرانزلی - طالب آباد - نرسیده به فروشگاه خاطره - مجتمع شهید مطهری
31 سواحل طرح سالم سازی گیلان طالب آباد بندر انزلی جاده رشت به انزلی - طالب آباد - بعداز پمپ CNG - نرسیده به پل بطرف طرح سالم سازی طالب آباد
32 سواحل طرح سالم سازی گیلان کارگران بندر انزلی بندرانزلی کارگران
33 سواحل طرح سالم سازی گیلان مروارید خزر بندر انزلی جاده رشت - انزلی - 10 کیلومتر نرسیده به انزلی حسن رود - کیلومتر 12 جاده زیبا کنار - مروارید خزر
34 سواحل طرح سالم سازی گیلان زیباکنار زیباکنار زیباکنار روستای چپرپرد
35 سواحل طرح سالم سازی گیلان مروارید خزر زیباکنار زیباکنار روستای امیر کنده