اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

لاهیجان، شیطان کوه

اسبهای زیبای لاهیجان

مرکز جامع معلولین طراوت

درخت

مرغ دریایی

لیست سواحل و استخر های شنا , سواحل طرح سالم سازی گیلان

صفحه 2 از 2 [تعداد کل 35]
شماره عنوان شهر نشانی
21 سواحل طرح سالم سازی گیلان حویق هشتپر تالش - شهر حویق
22 سواحل طرح سالم سازی گیلان قروق هشتپر تالش - روستای قروق - طرح قروق
23 سواحل طرح سالم سازی گیلان گیسوم هشتپر شهرستان تالش 16 کیلومتر مانده به تالش - جاده فرعی تونل سبز گیسوم - طرح سالم سازی گیسوم
24 سواحل طرح سالم سازی گیلان مروارید حجت محله هشتپر تالش - شهر لیسار - روستای حجت محله - طرح سالم سازی مروارید حجت محله
25 سواحل طرح سالم سازی گیلان پاسداران بندر انزلی بندرانزلی - انتهای خیابان پاسداران - طرح سالم سازی شهرداری
26 سواحل طرح سالم سازی گیلان جفرود بندر انزلی جاده انزلی - حسن رود بطرف جفرود - جنب منطقه آزاد انزلی - طرح سالم سازی جفرود
27 سواحل طرح سالم سازی گیلان ساحل قو بندر انزلی بندرانزلی - ابتدای غازیان اولین فلکه بی بی حوریه یا قو - سمت راست مجتمع تفریحی ساحل قو
28 سواحل طرح سالم سازی گیلان سپید کنار متین بندر انزلی بندرانزلی روستای سنگاچین
29 سواحل طرح سالم سازی گیلان شهید بهشتی بندر انزلی بندرانزلی - کیلومتر 8 جاده آستارا - جنب سفیدکنار - طرح شهید بهشتی
30 سواحل طرح سالم سازی گیلان شهید مطهری بندر انزلی بندرانزلی - طالب آباد - نرسیده به فروشگاه خاطره - مجتمع شهید مطهری
31 سواحل طرح سالم سازی گیلان طالب آباد بندر انزلی جاده رشت به انزلی - طالب آباد - بعداز پمپ CNG - نرسیده به پل بطرف طرح سالم سازی طالب آباد
32 سواحل طرح سالم سازی گیلان کارگران بندر انزلی بندرانزلی کارگران
33 سواحل طرح سالم سازی گیلان مروارید خزر بندر انزلی جاده رشت - انزلی - 10 کیلومتر نرسیده به انزلی حسن رود - کیلومتر 12 جاده زیبا کنار - مروارید خزر
34 سواحل طرح سالم سازی گیلان زیباکنار زیباکنار زیباکنار روستای چپرپرد
35 سواحل طرح سالم سازی گیلان مروارید خزر زیباکنار زیباکنار روستای امیر کنده