اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

لاهیجان، تالاب سوستان

سیاهکل، روستای فشتال

مرکز جامع معلولین طراوت

گل

مرغ دریایی

لیست شنا , سواحل طرح سالم سازی گیلان

صفحه 1 از 2 [تعداد کل 29]
شماره عنوان شهر نشانی
1 سواحل طرح سالم سازی گیلان سفیر امید آستارا آستارا بلوار سفیر امید
2 سواحل طرح سالم سازی گیلان صدف آستارا نرسیده به آستارا - داداش آباد - روبروی ایران خودرو به طرف ساحل
3 سواحل طرح سالم سازی گیلان لوندویل آستارا آستارا لوندویل خیابان دانش انتهای خیابان امام علی
4 سواحل طرح سالم سازی گیلان انبارسر آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه - دهستان دهکاء انبارسر - طرح سالمسازی عطر یاس انبارسر- یا آستانه اشرفیه - بندر کیاشهر کیلومتر 15 جاده کیاشهر به چمخاله
5 سواحل طرح سالم سازی گیلان عسکر آباد آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه - دهستان دهکاء عسکرآباد - طرح سالمسازی عطر یاس عسکرآباد - یا آستانه اشرفیه - بندر کیاشهر کیلومتر 10 جاده کیاشهر به چمخاله
6 سواحل طرح سالم سازی گیلان لله وجه سر آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه - دهستان دهکاء لله وجه سر - طرح سالمسازی لله وجه سر - یا آستانه اشرفیه - بندر کیاشهر کیلومتر 8 جاده کیاشهر به چمخاله
7 سواحل طرح سالم سازی گیلان گل سرخ چابکسر چابکسر چابکسر - خیابان امام - طرح سالم سازی گل سرخ
8 سواحل طرح سالم سازی گیلان امین آباد خشکبیجار خشکبیجار - روستای امین آباد طرح سالم سازی امین آباد
9 سواحل طرح سالم سازی گیلان تالش محله خشکبیجار خشکبیجار - جاده زیبا کنار روستای تالش محل
10 سواحل طرح سالم سازی گیلان حاجی بکنده خشکبیجار خشکبیجار - روستای حاجی بکنده
11 سواحل طرح سالم سازی گیلان ترانه دریا رودسر رودسر - میدان شهرداری - خیابان شهدا - انتهای خیابان شهدا
12 سواحل طرح سالم سازی گیلان نگین شمال کلاچای سه راه واجارگاه - مجتمع تفریحی نگین شمال
13 سواحل طرح سالم سازی گیلان شهرداری کیاشهر کیاشهر بندرکیاشهر - میدان امام خمینی به سمت خیابان شهدا - بعد از پل امامزاده - پیست موتور سواری 500 متر بالاتر - طرح شهرداری بندر کیاشهر
14 سواحل طرح سالم سازی گیلان نیلوفر سحرخیز- بخشداری رودبنه لاهیجان لاهیجان - بخش رودبنه - روستای سحر خیز محله - روبروی مدرسه لقمان به طرف طرح ساحل
15 سواحل طرح سالم سازی گیلان چمخاله لنگرود چمخاله - بلوار توسکا - طرح سالم سازی دریایی چمخاله
16 سواحل طرح سالم سازی گیلان آلالان اسالم هشتپر شهر اسالم - خلیف آباد - خیابان جلال آل احمد - ساحل دریای لالان اسالم
17 سواحل طرح سالم سازی گیلان تکی تازه هشتپر
18 سواحل طرح سالم سازی گیلان چوبر هشتپر تالش - شهر چوبر - خیابان امام خمینی - بلوار ساحلی - طرح سالم سازی چوبر
19 سواحل طرح سالم سازی گیلان حویق هشتپر تالش - شهر حویق
20 سواحل طرح سالم سازی گیلان قروق هشتپر تالش - روستای قروق - طرح قروق