اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

ماسال

املش، روستای شیشارستان

مرکز جامع معلولین طراوت

پاییز

دریاچه سقالکسار

لیست غذا خوری ها , رستوران های بین راهی گیلان

صفحه 4 از 13 [تعداد کل 244]
شماره عنوان تلفن موبایل فکس شهر ستاره نشانی
61 رستوران های بین راهی گیلان سیار آذر شین (مینی بوس سیار) 013-33551720 09111491739 رشت 2 رشت- بلوار شهید انصاری- کوی امام رضا- کوچه سوم- پلاک4 ( مکان آشپزخانه) رشت- زرجوب- امین ضرب- روبروی باشگاه ورزشی شهید انصاری
62 رستوران های بین راهی گیلان سلطان نیکان 013-34560447 09113392593 رشت 3 رشت- کیلومتر 6 جاده کوچصفهان- گورابسر- کدپستی 4347141176
63 رستوران های بین راهی گیلان سلطان 013-34490275-4 013-34490886 رشت 1 جاده رشت به انزلی- بالاتر از صنایع پوشش - سمت چپ- سالن پذیرایی سلطان کدپستی 4341988154
64 رستوران های بین راهی گیلان سفری 013-34426555-34422454 09113320139 رشت 1 جاده رشت به انزلی- خواچکین خمام- کدپستی 4341988154
65 رستوران های بین راهی گیلان سفره خانه سنتی حاج احمد 013-34475688 09113351772 رشت 1 جاده حسن رود به زیباکنار - چپرپرد زمان- کدپستی 3449138955
66 رستوران های بین راهی گیلان سفره خانه سنتی واحدی 013-34490852 09112325070-09112310 رشت 3 رشت- کیلومتر5 جاده خمام- اشکیک- کدپستی 4345135864
67 رستوران های بین راهی گیلان سفره خانه سنتی نگین شمال 013-33712225 09111489819 رشت 1 رشت- جاده پیربازار- بالاتر از تخته پل- کدپستی 4193183367
68 رستوران های بین راهی گیلان سفره خانه سنتی مهیار 013-34778313 09111322289 رشت 1 رشت- کیلومتر1 رشت به انزلی- روبروی فرودگاه- کدپستی 4177988777
69 رستوران های بین راهی گیلان سفره خانه سنتی مازیار 013-34424800-34426777 09113323175 رشت 2 رشت به انزلی- خواچکین خمام- کیلومتر15 رشت- کدپستی 4345112647
70 رستوران های بین راهی گیلان سفره خانه سنتی گیله مرد 013-34453590 09116052693 رشت 3 خمام - کیلومتر 3جاده خشکبیجار- کدپستی 4341154344
71 رستوران های بین راهی گیلان سفره خانه سنتی رشت بهشت 013-34490252 09121851992 رشت 1 رشت- کیلومتر 2جاده رشت به انزلی- سه راه خاجان- کدپستی 4341143451
72 رستوران های بین راهی گیلان سفره خانه سنتی دهکده 013-34491019 09111497993 رشت 2 جاده رشت به انزلی- سمت راست- بالاتر از کارخانه چینی
73 رستوران های بین راهی گیلان دلدوست 013-34490752 09119275850-09111319 رشت 2 رشت- کیلومتر5 جاده انزلی- اشکیک
74 رستوران های بین راهی گیلان سفره خانه سنتی دانیال شمال 013-34534060 09112386374 رشت 3 رشت- جاده سنگر- سراوان - منطقه اسلام آباد(شاقاجی)
75 رستوران های بین راهی گیلان سفره خانه سنتی آکواریوم 013-34490379 09111318744 رشت 1 جاده رشت به خمام - نرسیده به پلیس راه- اشکیک- روبروی شرکت راف- کدپستی 4345135886
76 رستوران های بین راهی گیلان سفره خانه سنتی مرجان رشت 3 رشت- بعد از خمام- نرسیده به سه رود- صحرا
77 رستوران های بین راهی گیلان سفره خانه سنتی برنا 013-34491709 09372394909- 0930836 رشت 1 رشت - جاده انزلی- روبروی پلیس راه خمام
78 رستوران های بین راهی گیلان سفره خانه سنتی باران 013-33725000- 33726000 09112350000 رشت 1 رشت- کیلومتر1 جاده انزلی- روبروی بیمارستان آریا- کدپستی 4177984993
79 رستوران های بین راهی گیلان سفره خانه سنتی ایرانیان 013-34490529 09111303705 رشت 1 رشت- کیلومتر5 انزلی
80 رستوران های بین راهی گیلان سرسبز 09118402534 رشت رشت- لولمان- چولاب