اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

لاهیجان، شیطان کوه

اسبهای زیبای لاهیجان

مرکز جامع معلولین طراوت

درخت

مرغ دریایی

لیست غذا خوری ها , رستوران های بین راهی گیلان

صفحه 5 از 13 [تعداد کل 244]
شماره عنوان تلفن موبایل فکس شهر ستاره نشانی
81 رستوران های بین راهی گیلان سفری 013-34426555-34422454 09113320139 رشت 1 جاده رشت به انزلی- خواچکین خمام- کدپستی 4341988154
82 رستوران های بین راهی گیلان سلطان 013-34490275-4 013-34490886 رشت 1 جاده رشت به انزلی- بالاتر از صنایع پوشش - سمت چپ- سالن پذیرایی سلطان کدپستی 4341988154
83 رستوران های بین راهی گیلان سلطان نیکان 013-34560447 09113392593 رشت 3 رشت- کیلومتر 6 جاده کوچصفهان- گورابسر- کدپستی 4347141176
84 رستوران های بین راهی گیلان سیار آذر شین (مینی بوس سیار) 013-33551720 09111491739 رشت 2 رشت- بلوار شهید انصاری- کوی امام رضا- کوچه سوم- پلاک4 ( مکان آشپزخانه) رشت- زرجوب- امین ضرب- روبروی باشگاه ورزشی شهید انصاری
85 رستوران های بین راهی گیلان سید 013-34562889 رشت 2 رشت به لاهیجان- انتهای لولمان- سمت راست بریدگی اول- کدپستی 4163734595
86 رستوران های بین راهی گیلان شاتوت 013-34554448 09111356360 رشت 2 کوچصفهان- کیلومتر 1 جاده سنگر -کدپستی 4346173739
87 رستوران های بین راهی گیلان صدف 013-34520100 رشت 2 سنگر جنب پمپ گاز- کیلومتر1 روستای سکاچا- کدپستی 43371
88 رستوران های بین راهی گیلان عابد رشت 1 رشت- بخش سنگر- روستای شاقاجی
89 رستوران های بین راهی گیلان عاشوری رشت 1 رشت- خواچکین خمام-کدپستی 4351
90 رستوران های بین راهی گیلان عمو نعمت 013-33322811 رشت 3 رشت- رودبار- امامزاده هاشم- سراوان- کیلومتر 30رشت
91 رستوران های بین راهی گیلان قصر شمس 013-34560246 رشت 1 رشت- کیلومتر5 جاده کوچصفهان به لاهیجان- کدپستی 4174114778
92 رستوران های بین راهی گیلان کارن 013-33717146-8 013-33717149 رشت 1 رشت- میدان قلی پور- کیلومتر 1 جاده پیربازار- کدپستی4157833785
93 رستوران های بین راهی گیلان گلسر 013-34503960-34503784 09111359928 رشت 1 رشت- 30کیلومتری جاده رشت قزوین- امامزاده هاشم- پیچ شاه عباسی- گلسرک - کدپستی 4338155875
94 رستوران های بین راهی گیلان گیلاس 013-34428715-17 09115506095-09123464 رشت 1 رشت- خمام- سه راهی خواچکین
95 رستوران های بین راهی گیلان گیلانسرا 013-33323390 رشت 2 رشت به رودبار- امامزاده هاشم- کیلومتر30رشت- کدپستی 4468115817
96 رستوران های بین راهی گیلان لیرو 013-34490894 09111375443 رشت 1 رشت- کیلومتر5 جاده خمام- کدپستی 4165856395
97 رستوران های بین راهی گیلان مامان پخت(فروشگاه نمونه عرضه غذاهای آماده و نیمه آماده) 013-33131959 09111483703 رشت رشت ابتدای بلوار انصاری- مقابل فرمانداری
98 رستوران های بین راهی گیلان مأوا رشت 1 خمام- ابتدای رشت - سه راهی خواچکین
99 رستوران های بین راهی گیلان مجتمع پذیرایی بین راهی کاک حمید 013-34573668 رشت 3 آستانه به لولمان- چولاب- کدپستی4344169381
100 رستوران های بین راهی گیلان مجتمع پذیرایی چند منظوره سامان 013-34566433-34566930 09111497954 رشت 1 رشت- کوچصفهان- بلسبنه- کدپستی 4347114738