اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

لاهیجان، شیطان کوه

اسبهای زیبای لاهیجان

مرکز جامع معلولین طراوت

درخت

مرغ دریایی

لیست اماکن عمومی , جایگاه های CNG گیلان در آستارا

صفحه 1 از 1 [تعداد کل 5]
شماره عنوان نشانی
1 جایگاه های CNG گیلان جایگاه تک منظوره بلوارجانبازان انتهای خروجی شهر به طرف جاده اردبیل ، بلوار جانبازان ، جنب اداه صادرات گاز ایران به شوروی سابق
2 جایگاه های CNG گیلان جایگاه تک منظوره کمربندی  ورودی آستارا - جنب دانشگاه آزاد
3 جایگاه های CNG گیلان جایگاه دو منظوره حسینی کیلومتر 5 آستارا به اردبیل (باغچه سرا)
4 جایگاه های CNG گیلان جایگاه دو منظوره محمود حسینقلی زاده جاده آستارا،کیلومتر5یک سفیدکنار
5 جایگاه های CNG گیلان جایگاه دو منظوره نگاه آستارا ، کیلومتر 5 ، جایگاه نگاه